RetryResultHelper

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Hangi modülün veya testin çalışıp çalışmayacağını belirleyen yardımcı sınıf.

Özet

Kamu kurucuları

RetryResultHelper ()

Herkese açık yöntemler

static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, types)

Bir modülün yeniden çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

static boolean shouldRunTest (TestResult result, types) shouldRunTest (TestResult result, types)

Bir test senaryosunun çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Kamu kurucuları

RetryResultHelper

public RetryResultHelper ()

Herkese açık yöntemler

shouldRunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Bir modülün yeniden çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Parametreler
moduleResults TestRunResult

types

İadeler
boolean

shouldRunTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Bir test senaryosunun çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Parametreler
result TestResult

types

İadeler
boolean