Yeniden DeneSonuçYardımcısı

public final class RetryResultHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.retry.RetryResultHelper


Hangi modülün veya testin çalıştırılıp çalıştırılmaması gerektiğini belirleyen yardımcı sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

RetryResultHelper ()

Genel yöntemler

static boolean shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types) shouldRunModule ( TestRunResult moduleResults, types)

Bir modülün yeniden çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

static boolean shouldRunTest ( TestResult result, types) shouldRunTest ( TestResult result, types)

Bir test senaryosunun çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Kamu inşaatçıları

Yeniden DeneSonuçYardımcısı

public RetryResultHelper ()

Genel yöntemler

ShouldRunModule

public static boolean shouldRunModule (TestRunResult moduleResults, 
         types)

Bir modülün yeniden çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Parametreler
moduleResults TestRunResult

types

İadeler
boolean

ÇalıştırmalıTest

public static boolean shouldRunTest (TestResult result, 
         types)

Bir test senaryosunun çalıştırılıp çalıştırılmayacağını döndürür.

Parametreler
result TestResult

types

İadeler
boolean