Toplu E-posta Göndericisi

public class BulkEmailer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.BulkEmailer


Şu yapılandırmaya izin veren bir e-posta gönderen yardımcı programı: gönderilen aralık, ilk patlama boyutu, alıcılar ve toplam mesaj sayısı.

Özet

Kamu kurucuları

BulkEmailer ()

Herkese açık yöntemler

static BulkEmailer loadMailer ( IConfiguration config)

BulkMailer'ı config.

void sendEmails ()
void sendEmailsBg ()

Kamu kurucuları

Toplu E-posta Göndericisi

public BulkEmailer ()

Herkese açık yöntemler

loadMailer

public static BulkEmailer loadMailer (IConfiguration config)

BulkMailer'ı config. Yapılandırma aşağıdaki etiketi içermelidir

Parametreler
config IConfiguration : the config

İadeler
BulkEmailer BulkEmailer örneği

Atar
ConfigurationException

mailleri gönder

public void sendEmails ()

sendEmailsBg

public void sendEmailsBg ()