DosyaIdleMonitor

public class FileIdleMonitor
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.FileIdleMonitor


Dosyaları izler ve eğer dosyalar çok uzun süre boşta kaldıysa (yani hiçbiri değiştirilmemişse) bir geri arama gerçekleştirir.

Özet

Kamu inşaatçıları

FileIdleMonitor (Duration timeout, Runnable callback, File... files)

Varsayılan bir yürütücüyle bir dosya monitörü oluşturur.

Genel yöntemler

void start ()

Dosyaları izlemeye başlar.

void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur.

Kamu inşaatçıları

DosyaIdleMonitor

public FileIdleMonitor (Duration timeout, 
        Runnable callback, 
        File... files)

Varsayılan bir yürütücüyle bir dosya monitörü oluşturur.

Parametreler
timeout Duration : maksimum boşta kalma süresi

callback Runnable : Çok uzun süre boşta kalındığında yürütülecek geri arama

files File : izlenecek dosyalar

Genel yöntemler

başlangıç

public void start ()

Dosyaları izlemeye başlar. Zaten başlatılmışsa işlem yapılmaz.

durmak

public void stop ()

Dosyaları izlemeyi durdurur. Zaten durdurulmuşsa işlem yapılmaz.