IRunUtil.IRunnableResult

public static interface IRunUtil.IRunnableResult

com.android.tradefed.util.IRunUtil.IRunnableResult


Boole durumu döndüren bir işlemi eşzamansız olarak yürütmek için bir arayüz.

Özet

Genel yöntemler

abstract void cancel ()

İşlemi iptal edin.

default getCommand ()

Çalıştırılabilir öğeyle ilişkili komutu döndürür.

default CommandResult getResult ()

Komutla ilişkili CommandResult döndürür.

abstract boolean run ()

İşlemi yürütün.

Genel yöntemler

iptal etmek

public abstract void cancel ()

İşlemi iptal edin.

komut al

public  getCommand ()

Çalıştırılabilir öğeyle ilişkili komutu döndürür.

İadeler

sonuç al

public CommandResult getResult ()

Komutla ilişkili CommandResult döndürür.

İadeler
CommandResult

koşmak

public abstract boolean run ()

İşlemi yürütün.

İadeler
boolean İşlem başarıyla gerçekleştirilirse true , aksi takdirde false

Atar
Exception işlem anormal şekilde sonlandırılırsa