Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Çift

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair <A, B>


İki nesne içeren kendi Pair sınıfımızı tanımlayın.

Özet

Alanlar

public final A first

public final B second

Kamu inşaatçılar

Pair (A first, B second)

Herkese açık yöntemler

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

Yeni bir çift oluşturmak için uygun yöntem.

boolean equals (Object o)

İki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol eder

int hashCode ()

İç nesnelerden karma kodları kullanarak bir karma kodu döndür

Alanlar

ilk

public final A first

ikinci

public final B second

Kamu inşaatçılar

Çift

public Pair (A first, 
        B second)

Parametreler
first A

second B

Herkese açık yöntemler

oluşturmak

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Yeni bir çift oluşturmak için uygun yöntem.

Parametreler
a A : Çiftteki ilk nesne

b B : Çiftteki ikinci nesne

İadeler
Pair <A, B> a Çift, a ve b içerir

eşittir

public boolean equals (Object o)

İki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol eder

Parametreler
o Object

İadeler
boolean

hash kodu

public int hashCode ()

İç nesnelerden karma kodları kullanarak bir karma kodu döndür

İadeler
int