Çift

public class Pair
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.Pair<A, B>


İki nesne içeren kendi Pair sınıfımızı tanımlayın.

Özet

Alanlar

public final A first

public final B second

Kamu inşaatçıları

Pair (A first, B second)

Genel yöntemler

static <A, B> Pair <A, B> create (A a, B b)

Yeni bir çift oluşturmak için kolay yöntem.

boolean equals (Object o)

İki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol eder

int hashCode ()

İç nesnelerin karma kodlarını kullanarak bir karma kodu döndürün

Alanlar

Birinci

public final A first

ikinci

public final B second

Kamu inşaatçıları

Çift

public Pair (A first, 
        B second)

Parametreler
first A

second B

Genel yöntemler

yaratmak

public static Pair<A, B> create (A a, 
        B b)

Yeni bir çift oluşturmak için kolay yöntem.

Parametreler
a A : Çiftteki ilk nesne

b B : Çiftteki ikinci nesne

İadeler
Pair <A, B> a Çifti a ve b'yi içerir

eşittir

public boolean equals (Object o)

İki nesnenin eşit olup olmadığını kontrol eder

Parametreler
o Object

İadeler
boolean

hash kodu

public int hashCode ()

İç nesnelerin karma kodlarını kullanarak bir karma kodu döndürün

İadeler
int