SparseImageUtil

public class SparseImageUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SparseImageUtil


Seyrek görüntüleri ayrıştırmak için yardımcı program.

Bu kod parçası şu kaynaktan alınmıştır: frameworks/base/packages/DynamicSystemInstallationService/src/com/android/dynsystem/SparseInputStream.java

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

class SparseImageUtil.SparseInputStream

SparseInputStream yukarı akıştan okur ve veri formatını algılar.

Kamu inşaatçıları

SparseImageUtil ()

Genel yöntemler

static boolean isSparse (File imgFile)

Dosyanın seyrek bir görüntü olup olmadığını test eder.

static void unsparse (File imgFile, File destFile)

Seyrek bir görüntü dosyasını ayrıştırır.

Kamu inşaatçıları

SparseImageUtil

public SparseImageUtil ()

Genel yöntemler

Seyrek

public static boolean isSparse (File imgFile)

Dosyanın seyrek bir görüntü olup olmadığını test eder.

Parametreler
imgFile File : test edilecek bir ERROR(/File) .

İadeler
boolean imgFile seyrek bir görüntü ise true.

seyrek olmayan

public static void unsparse (File imgFile, 
                File destFile)

Seyrek bir görüntü dosyasını ayrıştırır.

Parametreler
imgFile File : seyrek bir görüntü olan bir ERROR(/File) .

destFile File : ayrıştırılmamış görüntünün yazılacağı bir ERROR(/File) .

Atar
imgFile seyrek bir görüntü değilse.