SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.BaseTestEventInfo


TestIgnored bilgileri için Temel Yardımcı.

Özet

Alanlar

public String mClassName

public String mTestName

Kamu inşaatçıları

BaseTestEventInfo (String className, String testName)
BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Korumalı yöntemler

JSONObject getNewJson ()

Alanlar

mSınıfAdı

public String mClassName

mTestAdı

public String mTestName

Kamu inşaatçıları

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (String className, 
                String testName)

Parametreler
className String

testName String

BaseTestEventInfo

public BaseTestEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String

Korumalı yöntemler

getNewJson

protected JSONObject getNewJson ()

İadeler
JSONObject