SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunFailedEventInfo


TestRun için yardımcı

Özet

Alanlar

public FailureDescription mFailure

public String mReason

Kamu inşaatçılar

TestRunFailedEventInfo (String reason)
TestRunFailedEventInfo (FailureDescription failure)
TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Herkese açık yöntemler

String toString ()

Alanlar

m Arızası

public FailureDescription mFailure

mReason

public String mReason

Kamu inşaatçılar

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (String reason)

Parametreler
reason String

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (FailureDescription failure)

Parametreler
failure FailureDescription

TestRunFailedEventInfo

public TestRunFailedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Herkese açık yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String