Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo


Helper for testRunStarted information

Summary

Fields

public Integer mAttempt

public String mRunName

public Long mStartTime

public Integer mTestCount

Public constructors

TestRunStartedEventInfo(String runName, int testCount)

Keep this constructor for legacy compatibility.

TestRunStartedEventInfo(String runName, int testCount, int attempt, long startTime)
TestRunStartedEventInfo(JSONObject jsonObject)

Public methods

String toString()

Fields

mAttempt

public Integer mAttempt

mRunName

public String mRunName

mStartTime

public Long mStartTime

mTestCount

public Integer mTestCount

Public constructors

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount)

Keep this constructor for legacy compatibility.

Parameters
runName String

testCount int

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Parameters
runName String

testCount int

attempt int

startTime long

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parameters
jsonObject JSONObject

Throws
JSONException

Public methods

toString

public String toString ()

Returns
String