SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo

public static class SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SubprocessEventHelper.TestRunStartedEventInfo


testRunStarted bilgileri için yardımcı

Özet

Alanlar

public Integer mAttempt

public String mRunName

public Long mStartTime

public Integer mTestCount

Kamu inşaatçıları

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount)

Eski uyumluluk için bu yapıcıyı koruyun.

TestRunStartedEventInfo (String runName, int testCount, int attempt, long startTime)
TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Genel yöntemler

String toString ()

Alanlar

mDeneme

public Integer mAttempt

mRunAdı

public String mRunName

mBaşlangıçZamanı

public Long mStartTime

mTestCount

public Integer mTestCount

Kamu inşaatçıları

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount)

Eski uyumluluk için bu yapıcıyı koruyun.

Parametreler
runName String

testCount int

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (String runName, 
        int testCount, 
        int attempt, 
        long startTime)

Parametreler
runName String

testCount int

attempt int

startTime long

TestRunStartedEventInfo

public TestRunStartedEventInfo (JSONObject jsonObject)

Parametreler
jsonObject JSONObject

Atar
JSONException

Genel yöntemler

toString

public String toString ()

İadeler
String