Tablo Biçimlendirici

public class TableFormatter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.TableFormatter


Her öğe sütununun sıralanması için String öğelerinin bir matrisini görüntüleyen yardımcı sınıf

Özet

Kamu inşaatçıları

TableFormatter ()

Genel yöntemler

void displayTable ( table, PrintWriter writer) displayTable ( table, PrintWriter writer)

Verilen String öğelerini hizalanmış sütunlara sahip bir tablo olarak görüntüleyin.

TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Her sütun arasındaki boşluk karakterlerinin sayısını ayarlar.

Kamu inşaatçıları

Tablo Biçimlendirici

public TableFormatter ()

Genel yöntemler

ekranTablo

public void displayTable ( table, 
                PrintWriter writer)

Verilen String öğelerini hizalanmış sütunlara sahip bir tablo olarak görüntüleyin.

Parametreler
table : String öğelerinin bir matrisi. Satırlar farklı uzunlukta olabilir

writer PrintWriter : çıktının boşaltılacağı ERROR(/PrintWriter)

setColumnSpacing

public TableFormatter setColumnSpacing (int spacing)

Her sütun arasındaki boşluk karakterlerinin sayısını ayarlar.

Parametreler
spacing int : boşluk karakterlerinin sayısı

İadeler
TableFormatter TableFormatter