IKeyStoreClient

public interface IKeyStoreClient

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreClient


Parola veya hassas veriler için bir anahtar deposuna erişim arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmek için bir yöntem.

abstract String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposu içinde getirme yöntemi.

abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

Genel yöntemler

içerirAnahtar

public abstract boolean containsKey (String key)

Anahtar deposunun belirli bir anahtarı içerip içermediğini kontrol etmek için bir yöntem.

parametreler
key String : varlığını kontrol etmek için.

İadeler
boolean true verilen anahtar varsa.

anahtar getir

public abstract String fetchKey (String key)

Belirli bir anahtarı anahtar deposu içinde getirme yöntemi.

parametreler
key String : anahtar deposunun içine getirmek için.

İadeler
String anahtarın ERROR(/String) değeri. Anahtar bulunmazsa null döndürür.

gecerli

public abstract boolean isAvailable ()

Konuşacak geçerli bir anahtar depomuz olup olmadığını kontrol etmek için bir yöntem.

İadeler
boolean geçerli bir anahtar depomuz varsa true, aksi takdirde false.