Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

IKeyStoreFabryka

public interface IKeyStoreFactory

com.android.tradefed.util.keystore.IKeyStoreFactory


Fabryka do tworzenia IKeyStoreClient .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Metody publiczne

utwórzKlientaKluczowegoSt

public abstract IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException za wszelkie niepowodzenia w tworzeniu klienta magazynu kluczy.