Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

JSONFileKeyStoreFactory

public class JSONFileKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.JSONFileKeyStoreFactory


Implementacja JSON KeyStore Factory, która zapewnia JSONFileKeyStoreClient do uzyskiwania dostępu do pliku JSON Key Store.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta.

Konstruktorzy publiczni

JSONFileKeyStoreFactory

public JSONFileKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórzKlientaKluczowegoSt

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException

setNazwaHosta

public void setHostName (String hostName)

Metoda pomocnicza używana do ustawiania nazwy hosta. Używany do testowania.

Parametry
hostName String : używany jako nazwa hosta.