Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

StubKeyStoreFabryka

public class StubKeyStoreFactory
extends Object implements IKeyStoreFactory

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.keystore.StubKeyStoreFactory


Domyślna implementacja skrótu dla KeyStore Factory

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Konstruktorzy publiczni

StubKeyStoreFabryka

public StubKeyStoreFactory ()

Metody publiczne

utwórzKlientaKluczowegoSt

public IKeyStoreClient createKeyStoreClient ()

Tworzy klienta magazynu kluczy do pobierania wartości z magazynu kluczy.

Zwroty
IKeyStoreClient IKeyStoreClient

Rzuty
KeyStoreException