Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

audio_hw_device Yapı Referansı

audio_hw_device Yapı Referansı

#include < audio.h >

Veri alanları

struct hw_device_t yaygın
uint32_t(* get_supported_devices )(const struct audio_hw_device *dev)
int(* init_check ) (const struct audio_hw_device *dev)
int(* set_voice_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)
int(* set_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)
int(* get_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, float *volume)
int(* set_mode )(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)
int(* set_mic_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)
int(* get_mic_mute )(const struct audio_hw_device *dev, bool *durum)
int(* set_parameters )(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)
karakter *(* get_parameters )(const struct audio_hw_device *dev, const char *keys)
size_t(* get_input_buffer_size )(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)
int(* open_output_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazlar, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)
geçersiz(* close_output_stream )( audio_hw_device *dev struct, audio_stream_out yapı *stream_out)
int(* open_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)
geçersiz(* close_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)
int(* Dökme) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)
int(* set_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool mute)
int(* get_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)
int(* create_audio_patch )(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *sinks, audio_patch_handle_t *handle)
int(* release_audio_patch )( audio_hw_device *dev yapısı, audio_patch_handle_t tanıtıcısı)
int(* get_audio_port )( audio_hw_device *dev struct, audio_port *port yapı)
int(* set_audio_port_config )(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

Detaylı Açıklama

Audio.h dosyasının 516. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* close_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)

Audio.h dosyasının 620. satırındaki tanım.

void(* close_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_out *stream_out)

Audio.h dosyasının 607 satırındaki tanım.

struct hw_device_t ortak

Ses cihazının yaygın yöntemleri. Bu, audio_hw_device öğesinin ilk üyesi olmalıdır , çünkü bu yapının kullanıcıları, hw_device_t öğesinin bir audio_hw_device referans gösterdiğinin bilindiği durumlarda audio_hw_device işaretçisine bir hw_device_t gönderecektir .

Audio.h dosyasının 522. satırındaki tanım.

int(* create_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *sinks, audio_patch_handle_t *tanıtıcı)

yönlendirme kontrolü

Audio.h dosyasının 648 satırındaki tanım.

int(* dump)(const struct audio_hw_device *dev, int fd)

Bu yöntem ses donanımının durumunu döküyor

Audio.h dosyasının 624 satırındaki tanım.

int(* get_audio_port)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_port *port)

Audio.h dosyasının 665 satırındaki tanım.

size_t(* get_input_buffer_size)(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)

Audio.h dosyasının 588. satırındaki tanım.

int(* get_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)

HAL ana sessiz denetimini destekliyorsa, HAL için geçerli ana sessiz durumunu alın. AudioFlinger, hizmet başladığında birincil ses HAL'ından bu değeri sorgular ve değeri tüm HAL'lerde ilk ana sessize alma ayarı için kullanır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlayabilir.

Audio.h dosyasının 639. satırındaki tanım.

int(* get_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, float *volume)

HAL ana ses denetimini destekliyorsa, HAL için geçerli ana birim değerini alın. AudioFlinger, hizmet başladığında bu değeri birincil ses HAL'ından sorgular ve değeri tüm HAL'lerde ilk ana birimi ayarlamak için kullanır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlayabilir.

Audio.h dosyasının 561. satırındaki tanım.

int(* get_mic_mute)(const struct audio_hw_device *dev, bool *durum)

Audio.h dosyasının 572. satırındaki tanım.

char*(* get_parameters)(const struct audio_hw_device *dev, const char *tuşları)

Audio.h dosyasının 581 satırındaki tanım.

uint32_t(* get_supported_devices)(const struct audio_hw_device *dev)

her audio_hw_device uygulaması tarafından hangi cihazların desteklendiğini sıralamak için audio flinger tarafından kullanılır.

Dönüş değeri, audio_devices_t'nin 1 veya daha fazla değerinden oluşan bir bit maskesidir

NOT: AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0 ile başlayan ses HAL uygulamaları bu işlevi uygulamaz. Desteklenen tüm cihazlar audio_policy.conf dosyasında listelenmeli ve ses politikası yöneticisi bu dosyadaki bilgilere göre uygun ses modülünü seçmelidir.

Audio.h dosyasının 536. satırındaki tanım.

int(* init_check)(const struct audio_hw_device *dev)

ses donanımı arabiriminin başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda -ENODEV döndürür.

Audio.h dosyasının 542. satırındaki tanım.

int(* open_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)

Bu yöntem, ses donanımı giriş akışını oluşturur ve açar

Dosya Audio.h satır 611'de tanım.

int(* open_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazlar, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)

Bu yöntem, ses donanımı çıkış akışını oluşturur ve açar. "adres" parametresi, gerekirse "cihazlar" ses cihazı türünü nitelendirir. Biçim biçimi cihaz türüne bağlıdır:

  • Bluetooth cihazları, cihazın MAC adresini "00:11:22:AA:BB:CC" biçiminde kullanır.
  • USB aygıtları ALSA kartını ve aygıt numaralarını "kart=X;cihaz=Y" biçiminde kullanır.
  • Diğer cihazlar bir sayı veya başka bir dizi kullanabilir.

Dosya Audio.h satır 599'da tanım.

int(* release_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, audio_patch_handle_t tanıtıcı)

Dosya Audio.h satır 656'da tanım.

int(* set_audio_port_config)(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

Dosya Audio.h satır 669'da tanım.

int(* set_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool mute)

tüm ses etkinlikleri için sesi kapatma durumunu ayarlayın. 0 dışında herhangi bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

Audio.h dosyasının 630 satırındaki tanım.

int(* set_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)

sesli arama dışındaki tüm ses etkinlikleri için ses düzeyini ayarlayın. 0.0 ile 1.0 arasında değişir. 0 dışında herhangi bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

Audio.h dosyasının 552 satırındaki tanım.

int(* set_mic_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)

Audio.h dosyasının 571. satırındaki tanım.

int(* set_mode)(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)

Set_mode, ses modu değiştiğinde çağrılır. AUDIO_MODE_NORMAL modu standart ses çalma, bir zil sesi çalarken AUDIO_MODE_RINGTONE ve bir arama devam ederken AUDIO_MODE_IN_CALL modu içindir.

Audio.h dosyasının 568. satırındaki tanım.

int(* set_parameters)(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)

audio.h dosyasının 575. satırındaki tanım.

int(* set_voice_volume)(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)

sesli aramanın ses seviyesini ayarlayın. Aralık 0.0 ile 1.0 arasındadır

Audio.h dosyasının 545. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
,

audio_hw_device Yapı Referansı

audio_hw_device Yapı Referansı

#include < audio.h >

Veri alanları

struct hw_device_t yaygın
uint32_t(* get_supported_devices )(const struct audio_hw_device *dev)
int(* init_check ) (const struct audio_hw_device *dev)
int(* set_voice_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)
int(* set_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)
int(* get_master_volume )(struct audio_hw_device *dev, float *volume)
int(* set_mode )(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)
int(* set_mic_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)
int(* get_mic_mute )(const struct audio_hw_device *dev, bool *durum)
int(* set_parameters )(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)
karakter *(* get_parameters )(const struct audio_hw_device *dev, const char *keys)
size_t(* get_input_buffer_size )(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)
int(* open_output_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazlar, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)
geçersiz(* close_output_stream )( audio_hw_device *dev struct, audio_stream_out yapı *stream_out)
int(* open_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)
geçersiz(* close_input_stream )(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)
int(* Dökme) (const struct audio_hw_device * dev, int fd)
int(* set_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool mute)
int(* get_master_mute )(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)
int(* create_audio_patch )(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *sinks, audio_patch_handle_t *handle)
int(* release_audio_patch )( audio_hw_device *dev yapısı, audio_patch_handle_t tanıtıcısı)
int(* get_audio_port )( audio_hw_device *dev struct, audio_port *port yapı)
int(* set_audio_port_config )(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

Detaylı Açıklama

Audio.h dosyasının 516. satırındaki tanım.

Saha Dokümantasyonu

void(* close_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_in *stream_in)

Audio.h dosyasının 620. satırındaki tanım.

void(* close_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_stream_out *stream_out)

Audio.h dosyasının 607 satırındaki tanım.

struct hw_device_t ortak

Ses cihazının yaygın yöntemleri. Bu, audio_hw_device öğesinin ilk üyesi olmalıdır , çünkü bu yapının kullanıcıları, hw_device_t öğesinin bir audio_hw_device referans gösterdiğinin bilindiği durumlarda audio_hw_device işaretçisine bir hw_device_t gönderecektir .

Audio.h dosyasının 522. satırındaki tanım.

int(* create_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, unsigned int num_sources, const struct audio_port_config *sources, unsigned int num_sinks, const struct audio_port_config *sinks, audio_patch_handle_t *tanıtıcı)

yönlendirme kontrolü

Audio.h dosyasının 648 satırındaki tanım.

int(* dump)(const struct audio_hw_device *dev, int fd)

Bu yöntem ses donanımının durumunu döküyor

Audio.h dosyasının 624 satırındaki tanım.

int(* get_audio_port)(struct audio_hw_device *dev, struct audio_port *port)

Audio.h dosyasının 665 satırındaki tanım.

size_t(* get_input_buffer_size)(const struct audio_hw_device *dev, const struct audio_config *config)

Audio.h dosyasının 588. satırındaki tanım.

int(* get_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool *mute)

HAL ana sessiz denetimini destekliyorsa, HAL için geçerli ana sessiz durumunu alın. AudioFlinger, hizmet başladığında birincil ses HAL'ından bu değeri sorgular ve değeri tüm HAL'lerde ilk ana sessize alma ayarı için kullanır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlayabilir.

Audio.h dosyasının 639. satırındaki tanım.

int(* get_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, float *volume)

HAL ana ses denetimini destekliyorsa, HAL için geçerli ana birim değerini alın. AudioFlinger, hizmet başladığında bu değeri birincil ses HAL'ından sorgular ve değeri tüm HAL'lerde ilk ana birimi ayarlamak için kullanır. Bu yöntemi desteklemeyen HAL'ler onu NULL olarak ayarlayabilir.

Audio.h dosyasının 561. satırındaki tanım.

int(* get_mic_mute)(const struct audio_hw_device *dev, bool *durum)

Audio.h dosyasının 572. satırındaki tanım.

char*(* get_parameters)(const struct audio_hw_device *dev, const char *tuşları)

Audio.h dosyasının 581 satırındaki tanım.

uint32_t(* get_supported_devices)(const struct audio_hw_device *dev)

her audio_hw_device uygulaması tarafından hangi cihazların desteklendiğini sıralamak için audio flinger tarafından kullanılır.

Dönüş değeri, audio_devices_t'nin 1 veya daha fazla değerinden oluşan bir bit maskesidir

NOT: AUDIO_DEVICE_API_VERSION_2_0 ile başlayan ses HAL uygulamaları bu işlevi uygulamaz. Desteklenen tüm cihazlar audio_policy.conf dosyasında listelenmeli ve ses politikası yöneticisi bu dosyadaki bilgilere göre uygun ses modülünü seçmelidir.

Audio.h dosyasının 536. satırındaki tanım.

int(* init_check)(const struct audio_hw_device *dev)

ses donanımı arabiriminin başlatılıp başlatılmadığını kontrol edin. başarı durumunda 0, başarısızlık durumunda -ENODEV döndürür.

audio.h dosyasının 542. satırındaki tanım.

int(* open_input_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazları, struct audio_config *config, struct audio_stream_in **stream_in, audio_input_flags_t bayrakları, const char *adres, audio_source_t kaynağı)

Bu yöntem, ses donanımı giriş akışını oluşturur ve açar

Audio.h dosyasının 611. satırındaki tanım.

int(* open_output_stream)(struct audio_hw_device *dev, audio_io_handle_t tanıtıcı, audio_devices_t cihazlar, audio_output_flags_t bayrakları, struct audio_config *config, struct audio_stream_out **stream_out, const char *adres)

Bu yöntem, ses donanımı çıkış akışını oluşturur ve açar. "adres" parametresi, gerekirse "cihazlar" ses cihazı türünü nitelendirir. Biçim biçimi, aygıt türüne bağlıdır:

  • Bluetooth cihazları, cihazın MAC adresini "00:11:22:AA:BB:CC" biçiminde kullanır.
  • USB aygıtları ALSA kartını ve aygıt numaralarını "kart=X;cihaz=Y" biçiminde kullanır.
  • Diğer cihazlar bir sayı veya başka bir dizi kullanabilir.

Audio.h dosyasının 599. satırındaki tanım.

int(* release_audio_patch)(struct audio_hw_device *dev, audio_patch_handle_t tanıtıcı)

Audio.h dosyasının 656. satırındaki tanım.

int(* set_audio_port_config)(struct audio_hw_device *dev, const struct audio_port_config *config)

Audio.h dosyasının 669. satırındaki tanım.

int(* set_master_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool mute)

tüm ses etkinlikleri için sesi kapatma durumunu ayarlayın. 0 dışında herhangi bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

Audio.h dosyasının 630 satırındaki tanım.

int(* set_master_volume)(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)

sesli arama dışındaki tüm ses etkinlikleri için ses düzeyini ayarlayın. 0.0 ile 1.0 arasında değişir. 0 dışında herhangi bir değer döndürülürse, yazılım karıştırıcısı bu yeteneği taklit edecektir.

Audio.h dosyasının 552 satırındaki tanım.

int(* set_mic_mute)(struct audio_hw_device *dev, bool durumu)

Audio.h dosyasının 571. satırındaki tanım.

int(* set_mode)(struct audio_hw_device *dev, audio_mode_t modu)

ses modu değiştiğinde set_mode çağrılır. AUDIO_MODE_NORMAL modu standart ses çalma, bir zil sesi çalarken AUDIO_MODE_RINGTONE ve bir arama devam ederken AUDIO_MODE_IN_CALL modu içindir.

Audio.h dosyasının 568. satırındaki tanım.

int(* set_parameters)(struct audio_hw_device *dev, const char *kv_pairs)

audio.h dosyasının 575. satırındaki tanım.

int(* set_voice_volume)(struct audio_hw_device *dev, kayan hacim)

sesli aramanın ses seviyesini ayarlayın. Aralık 0.0 ile 1.0 arasındadır

Audio.h dosyasının 545. satırındaki tanım.


Bu yapı için belgeler aşağıdaki dosyadan oluşturulmuştur:
  • donanım/libhardware/include/hardware/ audio.h