IBuildProvider

public interface IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IBuildProvider


Odpowiedzialny za dostarczanie informacji dotyczących testowanej kompilacji.

Streszczenie

Metody publiczne

default void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Ta metoda jest przestarzała. Nie ma już przypadków użycia

abstract void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

abstract IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Metody publiczne

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Ta metoda jest przestarzała.
Nie ma już przypadków użycia

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

Wywoływana w przypadkach, gdy TradeFederation nie ukończyło testowania kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

posprzątać

public abstract void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError jeśli nie udało się pobrać informacji o kompilacji z powodu nieoczekiwanego błędu