ClusterBuildProvider

public class ClusterBuildProvider
extends Object implements IBuildProvider

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.cluster.ClusterBuildProvider


IBuildProvider do pobierania zasobów testowych TFC.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

void buildNotTested ( IBuildInfo info)

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

void cleanUp ( IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Konstruktory publiczne

ClusterBuildProvider

public ClusterBuildProvider ()

Metody publiczne

buildNotTested

public void buildNotTested (IBuildInfo info)

Oznacz daną kompilację jako nieprzetestowaną.

Wywoływana w przypadkach, gdy TradeFederation nie ukończyło testowania kompilacji z powodu problemu ze środowiskiem.

Parametry
info IBuildInfo : IBuildInfo do zresetowania

posprzątać

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Wyczyść wszelkie tymczasowe pliki kompilacji.

Parametry
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Pobierz dane dla testowanej kompilacji.

Zwroty
IBuildInfo IBuildInfo dla testowanej kompilacji lub null , jeśli żadna kompilacja nie jest dostępna do testowania

Rzuty
BuildRetrievalError