IDeviceBuildProvider

public interface IDeviceBuildProvider
implements IBuildProvider

com.android.tradefed.build.IDeviceBuildProvider


Bir IBuildProvider almak için ITestDevice bilgileri kullanan bir ITestDevice .

Bu arabirimin tipik kullanım örneği, cihaz türüne göre farklı türdeki yapıları getiren bir yapı sağlayıcıdır. BuildProvider'da bir aygıtın durumunu değiştiren eylemlerin gerçekleştirilmesi önerilmez.

Bu arabirimin uygulanması, TF çerçevesinin IBuildProvider#getBuild() yerine getBuild(com.android.tradefed.device.ITestDevice) yöntemini çağırmasına neden olur.

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test altında derleme için verileri alın

Herkese açık yöntemler

getBuild

public abstract IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test altında derleme için verileri alın

Parametreler
device ITestDevice : test için ayrılan ITestDevice

İadeler
IBuildInfo Test altında IBuildInfo için IBuildInfo veya test için derleme yoksa null

Atar
BuildRetrievalError beklenmedik bir hata nedeniyle derleme bilgisi alınamazsa
DeviceNotAvailableException cihaz test için uygun değilse