Bağımlılıklar Çözümleyici

public class DependenciesResolver
extends Object implements IBuildProvider , IDeviceBuildProvider , IInvocationContextReceiver , IConfigurationReceiver

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.build.DependenciesÇözümleyici


Bir test için tüm bağımlılıkları almaya izin veren yeni bir sağlayıcı türü.

Özet

Kamu inşaatçıları

DependenciesResolver ()

Genel yöntemler

void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test edilen derleme için verileri alın

final getDependencies ()
void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

Kamu inşaatçıları

Bağımlılıklar Çözümleyici

public DependenciesResolver ()

Genel yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test edilen derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo IBuildInfo testi veya altında yapı için null hiçbir yapı testleri için kullanılabilir durumdaysa

atar
BuildRetrievalError

getBuild

public IBuildInfo getBuild (ITestDevice device)

Test altındaki derleme için verileri alın

parametreler
device ITestDevice : ITestDevice testi için ayrılan

İadeler
IBuildInfo IBuildInfo testi veya altında yapı için null hiçbir yapı testleri için kullanılabilir durumdaysa

atar
BuildRetrievalError
DeviceNotAvailableException

getBağımlılıklar

public final  getDependencies ()

İadeler

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Enjekte eder IConfiguration kullanımda.

parametreler
configuration IConfiguration

setInvocationContext

public void setInvocationContext (IInvocationContext invocationContext)

parametreler
invocationContext IInvocationContext