IFolderBuildInfo

public interface IFolderBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IFolderBuildInfo


IBuildInfo yerel bir dosya sistemi dizininde bulunan basit bir soyut IBuildInfo .

Özet

Herkese açık yöntemler

abstract void cleanUp ()

Kök dizini ve tüm içeriğini siler.

abstract File getRootDir ()

Yapı yapılarını içeren kök klasörü alın.

abstract void setRootDir (File rootDir)

Yapı yapılarını içeren kök dizini ayarlayın.

Herkese açık yöntemler

Temizlemek

public abstract void cleanUp ()

Kök dizini ve tüm içeriğini siler.

getRootDir

public abstract File getRootDir ()

Yapı yapılarını içeren kök klasörü alın.

İadeler
File ERROR(/File) dizini.

setRootDir

public abstract void setRootDir (File rootDir)

Yapı yapılarını içeren kök dizini ayarlayın.

Parametreler
rootDir File