LocalFolderBuildProvider

public class LocalFolderBuildProvider
extends StubBuildProvider

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.StubBuildProvider
com.android.tradefed.build.LocalFolderBuildProvider


Sağlanan yerel yola dayalı olarak bir IBuildProvider oluşturan bir IFolderBuildInfo

Özet

Kamu inşaatçılar

LocalFolderBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

Kamu inşaatçılar

LocalFolderBuildProvider

public LocalFolderBuildProvider ()

Herkese açık yöntemler

Temizlemek

public void cleanUp (IBuildInfo info)

Tüm geçici derleme dosyalarını temizleyin.

Parametreler
info IBuildInfo

getBuild

public IBuildInfo getBuild ()

Test altında derleme için verileri alın.

İadeler
IBuildInfo Test altında IBuildInfo için IBuildInfo veya test için derleme yoksa null

Atar
BuildRetrievalError