IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


IManagedTestDevice s için yaratıcı arayüz

Özet

Genel yöntemler

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Kendisine iletilen IDevice göre bir IManagedTestDevice oluşturun.

abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, IDeviceSelection options)

Özellikle spesifikasyona uygun bir cihaz oluşturun

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan cihaz için fastboot desteğini etkinleştirin veya etkinleştirmeyin.

Genel yöntemler

CreateCihaz

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Kendisine iletilen IDevice göre bir IManagedTestDevice oluşturun.

Parametreler
stubDevice IDevice : oluşturulan cihazın türünü tanımlayacak

İadeler
IManagedTestDevice IDevice üzerinde oluşturulan bir IManagedTestDevice tabanı

Talep Edilen Cihaz oluştur

public abstract IManagedTestDevice createRequestedDevice (IDevice idevice, 
                IDeviceSelection options)

Özellikle spesifikasyona uygun bir cihaz oluşturun

Parametreler
idevice IDevice

options IDeviceSelection

İadeler
IManagedTestDevice

setFastbootEtkin

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Oluşturulan cihaz için fastboot desteğini etkinleştirin veya etkinleştirmeyin.

Parametreler
enable boolean : değer desteği ayarlar.