Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

YerelAndroidSanalCihaz

public class LocalAndroidVirtualDevice
extends RemoteAndroidDevice implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAndroidDevice
com.android.tradefed.device.LocalAndroidVirtualDevice


TradeFed ana bilgisayarında çalışan yerel sanal cihazlar için sınıf.

Özet

kamu inşaatçılar

LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Genel yöntemler

void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Ortak sökme prosedürünü yürütün ve sanal cihazı durdurun.

void preInvocationSetup ( IBuildInfo info, MultiMap <String, String> attributes)

Ortak kurulum prosedürünü yürütün ve sanal cihazı başlatın.

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

void shutdown ()

Cihazı kapatın.

kamu inşaatçılar

YerelAndroidSanalCihaz

public LocalAndroidVirtualDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

parametreler
device IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor

allocationMonitor IDeviceMonitor

Genel yöntemler

Çağırma sonrasıTearDown

public void postInvocationTearDown (Throwable exception)

Ortak sökme prosedürünü yürütün ve sanal cihazı durdurun.

parametreler
exception Throwable : varsa, başlatma hatasının ortaya çıkardığı son istisna.

ön Çağırma Kurulumu

public void preInvocationSetup (IBuildInfo info, 
        MultiMap<String, String> attributes)

Ortak kurulum prosedürünü yürütün ve sanal cihazı başlatın.

parametreler
info IBuildInfo : Cihazın IBuildInfo .

attributes MultiMap : Çağırma bağlamında saklanan öznitelikler

Atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

ITestLogger örneğini enjekte eder

parametreler
testLogger ITestLogger

kapat

public void shutdown ()

Cihazı kapatın.