RemoteAvdIDCihazı

public class RemoteAvdIDevice
extends TcpDevice

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAvdIDevice


Bir tutucu IDevice tarafından kullanılan DeviceManager zaman ayırmaya DeviceSelectionOptions.gceDeviceRequested() olan true

Özet

Kamu inşaatçıları

RemoteAvdIDevice (String serial)
RemoteAvdIDevice (String serial, String knowDeviceIp)

Kamu inşaatçıları

RemoteAvdIDCihazı

public RemoteAvdIDevice (String serial)

parametreler
serial String : Gerçek dizi için yer tutucu

RemoteAvdIDCihazı

public RemoteAvdIDevice (String serial, 
                String knowDeviceIp)

parametreler
serial String

knowDeviceIp String