İç İçe Uzak Aygıt

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Uzak bir Cuttlefish VM içinde çalışan cihazın temsili. Kurulumdan yararlanmak için bazı durumlarda yerel cihaz TestDevice davranışını değiştirir.

Özet

kamu inşaatçılar

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Bir NestedRemoteDevice oluşturur.

Genel yöntemler

final boolean resetVirtualDevice ()

Testin devam edebilmesi için sanal aygıtı sökün ve geri yükleyin.

kamu inşaatçılar

İç İçe Uzak Aygıt

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Bir NestedRemoteDevice oluşturur.

parametreler
device IDevice : ilişkili IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor : kullanılacak IDeviceStateMonitor mekanizması

allocationMonitor IDeviceMonitor : tahsis durumu değişikliklerini bildirmek için IDeviceMonitor .

Genel yöntemler

Sanal Aygıtı sıfırla

public final boolean resetVirtualDevice ()

Testin devam edebilmesi için sanal aygıtı sökün ve geri yükleyin.

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException