YuvalanmışUzakCihaz

public class NestedRemoteDevice
extends TestDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.cloud.NestedRemoteDevice


Uzak bir Mürekkepbalığı VM'sinde çalışan cihazın temsili. Kurulumdan yararlanmak için bazı durumlarda yerel cihazın TestDevice davranışını değiştirir.

Özet

Kamu inşaatçıları

NestedRemoteDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Bir NestedRemoteDevice oluşturur.

Genel yöntemler

final boolean resetVirtualDevice ()

Testin devam edebilmesi için sanal cihazı sökün ve geri yükleyin.

Kamu inşaatçıları

YuvalanmışUzakCihaz

public NestedRemoteDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Bir NestedRemoteDevice oluşturur.

Parametreler
device IDevice : ilişkili IDevice

stateMonitor IDeviceStateMonitor : kullanılacak IDeviceStateMonitor mekanizması

allocationMonitor IDeviceMonitor : Tahsis durumu değişiklikleri hakkında bilgi veren IDeviceMonitor .

Genel yöntemler

Sanal Aygıtı sıfırla

public final boolean resetVirtualDevice ()

Testin devam edebilmesi için sanal cihazı sökün ve geri yükleyin.

İadeler
boolean

Atar
DeviceNotAvailableException