RemoteSshUtil

public class RemoteSshUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.RemoteSshUtil


Uzak örneklerde ssh komutlarını yürütmeye yönelik yardımcı program.

Özet

Kamu inşaatçıları

RemoteSshUtil ()

Genel yöntemler

static CommandResult remoteSshCommandExec ( GceAvdInfo remoteInstance, TestDeviceOptions options, IRunUtil runUtil, long timeoutMs, OutputStream stdout, OutputStream stderr, String... command)

Uzak örnekte ssh kullanarak bir komut yürütün.

static CommandResult remoteSshCommandExec ( GceAvdInfo remoteInstance, TestDeviceOptions options, IRunUtil runUtil, long timeoutMs, String... command)

Uzak örnekte ssh kullanarak bir komut yürütün.

Kamu inşaatçıları

RemoteSshUtil

public RemoteSshUtil ()

Genel yöntemler

RemoteSshCommandExec

public static CommandResult remoteSshCommandExec (GceAvdInfo remoteInstance, 
        TestDeviceOptions options, 
        IRunUtil runUtil, 
        long timeoutMs, 
        OutputStream stdout, 
        OutputStream stderr, 
        String... command)

Uzak örnekte ssh kullanarak bir komut yürütün.

Parametreler
remoteInstance GceAvdInfo : Cihazı tanımlayan GceAvdInfo .

options TestDeviceOptions : GCE cihazı için kullanılacak cihaz seçeneklerini açıklayan bir TestDeviceOptions .

runUtil IRunUtil : komutları yürütmek için bir IRunUtil .

timeoutMs long : getirme işleminin tamamlanması için milisaniye cinsinden

stdout OutputStream : Stdout'un günlüğe kaydedileceği bir ERROR(/OutputStream) .

stderr OutputStream : Stderr'in günlüğe kaydedileceği bir ERROR(/OutputStream) .

command String : Yürütülecek komut.

İadeler
CommandResult Durumu ve günlükleri içeren bir CommandResult .

RemoteSshCommandExec

public static CommandResult remoteSshCommandExec (GceAvdInfo remoteInstance, 
        TestDeviceOptions options, 
        IRunUtil runUtil, 
        long timeoutMs, 
        String... command)

Uzak örnekte ssh kullanarak bir komut yürütün.

Parametreler
remoteInstance GceAvdInfo : Cihazı tanımlayan GceAvdInfo .

options TestDeviceOptions : GCE cihazı için kullanılacak cihaz seçeneklerini açıklayan bir TestDeviceOptions .

runUtil IRunUtil : komutları yürütmek için bir IRunUtil .

timeoutMs long : getirme işleminin tamamlanması için milisaniye cinsinden

command String : Yürütülecek komut.

İadeler
CommandResult Durumu ve günlükleri içeren bir CommandResult .