Wyjątek IHarness

public interface IHarnessException

com.android.tradefed.error.IHarnessException


Opis interfejsu wyjątku wiązki, który zostanie zaimplementowany przez wyjątki wiązki.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem.

abstract String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Metody publiczne

getErrorId

public abstract ErrorIdentifier getErrorId ()

Zwraca ErrorIdentifier skojarzony z wyjątkiem. Może być zerowy.

Zwroty
ErrorIdentifier

getOrigin

public abstract String getOrigin ()

Zwraca źródło wyjątku.

Zwroty
String