TradefedSandboxRunner

public class TradefedSandboxRunner
extends Object

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.sandbox.TradefedSandboxRunner


Runner powiązany z TradefedSandbox , który umożliwi uruchomienie piaskownicy.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class TradefedSandboxRunner.StubScheduledInvocationListener

Odgałęzienie IScheduledInvocationListener , które nic nie robi.

Pola

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

public static final String EXCEPTION_KEY

Konstruktorzy publiczni

TradefedSandboxRunner ()

Metody publiczne

CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()
static void main (String[] mainArgs)
void run (String[] args)

Główna metoda uruchamiania polecenia.

Pola

DEBUG_THREAD_KEY

public static final String DEBUG_THREAD_KEY

KLUCZ WYJĄTKU

public static final String EXCEPTION_KEY

Konstruktorzy publiczni

TradefedSandboxRunner

public TradefedSandboxRunner ()

Metody publiczne

pobierz kod błędu

public CommandRunner.ExitCode getErrorCode ()

Zwroty
CommandRunner.ExitCode

główny

public static void main (String[] mainArgs)

Parametry
mainArgs String

uruchomić

public void run (String[] args)

Główna metoda uruchamiania polecenia.

Parametry
args String : nazwa konfiguracji do uruchomienia i jej opcje