BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Element ITargetPreparer , który zapisuje metadane dotyczące informacji o kompilacji w określonym pliku.

Plik jest zapisany w prostym formacie pary klucz-wartość; każda linia pliku zawiera:
key=value
gdzie key jest pole metadanych z IBuildInfo

Obecnie zapisywany jest tylko identyfikator kompilacji.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoRecorder ()

Metody publiczne

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktorzy publiczni

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Metody publiczne

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuca
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError