Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Właściciel urządzeniaTargetPreparer

public class DeviceOwnerTargetPreparer
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceOwnerTargetPreparer


ITargetPreparer , który konfiguruje składnik właściciela urządzenia.

Istniejący właściciele urządzeń i profili oraz użytkownicy drugorzędni są usuwani przed ustawieniem nowego właściciela urządzenia.

Podczas usuwania właściciel urządzenia jest usuwany.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DeviceOwnerTargetPreparer ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Konstruktorzy publiczni

Właściciel urządzeniaTargetPreparer

public DeviceOwnerTargetPreparer ()

Metody publiczne

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration w użyciu.

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

zburzyć

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Parametry
testInfo TestInformation

e Throwable

Rzuty
DeviceNotAvailableException