Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

SıcaklıkKısmaGarson

public class TemperatureThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.Sıcaklık KısıtlamaGarson


Cihazın sıcaklığı hedefe düşene kadar bekleyen bir ITargetPreparer

Özet

Alanlar

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Kamu inşaatçıları

TemperatureThrottlingWaiter ()

Genel yöntemler

void setUp ( TestInformation testInfo)

Korumalı yöntemler

int getDeviceTemperature ( ITestDevice device, String fileName)

Alanlar

DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

public static final String DEVICE_TEMPERATURE_FILE_PATH_NAME

Kamu inşaatçıları

SıcaklıkKısmaGarson

public TemperatureThrottlingWaiter ()

Genel yöntemler

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

parametreler
testInfo TestInformation

atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Korumalı yöntemler

getDeviceSıcaklık

protected int getDeviceTemperature (ITestDevice device, 
                String fileName)

parametreler
fileName String : : cihaz sıcaklığının depolandığı dosya adı

İadeler
int

atar
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError