BrakApkTestSkipper

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Obiekt
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


Specjalny preparator, który pozwala całkowicie pominąć inwokację (przygotowanie i testy), jeśli nie ma apków do testów.

Streszczenie

Konstruktory publiczne

NoApkTestSkipper ()

Metody publiczne

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

void setUp ( TestInformation testInfo)

Konstruktory publiczne

BrakApkTestSkipper

public NoApkTestSkipper ()

Metody publiczne

zestawKonfiguracja

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Wstrzykuje używaną IConfiguration .

Parametry
configuration IConfiguration

organizować coś

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametry
testInfo TestInformation

Rzuty
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError