ApkTestSkipper Yok

public final class NoApkTestSkipper
extends BaseTargetPreparer implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.app.NoApkTestSkipper


Testler için apk yoksa çağrının (hazırlık ve testler) tamamen atlanmasına olanak tanıyan özel hazırlayıcı.

Özet

Kamu inşaatçıları

NoApkTestSkipper ()

Genel yöntemler

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setUp ( TestInformation testInfo)

Kamu inşaatçıları

ApkTestSkipper Yok

public NoApkTestSkipper ()

Genel yöntemler

setYapılandırma

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

Parametreler
configuration IConfiguration

kurmak

public void setUp (TestInformation testInfo)

Parametreler
testInfo TestInformation

Atar
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError