Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

IDeviceTest

public interface IDeviceTest

com.android.tradefed.testtype.IDeviceTest


Bir ITestDevice başvurusuna ihtiyaç duyan nesne arabirimi.

Özet

Genel yöntemler

abstract ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

abstract void setDevice ( ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

Genel yöntemler

getDevice

public abstract ITestDevice getDevice ()

Cihazı teste tabi tutun.

İadeler
ITestDevice ITestDevice

setCihaz

public abstract void setDevice (ITestDevice device)

Test edilen cihazı enjekte edin.

parametreler
device ITestDevice : kullanılacak ITestDevice