จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

IRemoteTest

public interface IRemoteTest

com.android.tradefed.testtype.IRemoteTest


การทดสอบที่รายงานผลลัพธ์โดยตรงไปยัง ITestInvocationListener

สิ่งนี้มีประโยชน์มากกว่า JUnit ดังต่อไปนี้

  • รายงานผลการทดสอบที่เรียกใช้จากระยะไกลบนอุปกรณ์ Android ได้ง่ายกว่า เนื่องจากผลลัพธ์ของการทดสอบระยะไกลไม่จำเป็นต้องมีการจัดการและยกเลิกการมาร์แชลโดยไม่จำเป็นจากอ็อบเจ็กต์ JUnit Test
  • รองรับการรายงานตัวชี้วัดการทดสอบ

สรุป

วิธีการสาธารณะ

default void run ( ITestInvocationListener listener)

วิธีนี้เลิกใช้แล้ว ใช้ run(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) แทน

default void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

วิธีการสาธารณะ

วิ่ง

public void run (ITestInvocationListener listener)

วิธีนี้เลิกใช้แล้ว
ใช้ run(com.android.tradefed.invoker.TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) แทน

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

ขว้าง
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException

วิ่ง

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

ดำเนินการทดสอบและรายงานผลให้ผู้ฟังทราบ

พารามิเตอร์
testInfo TestInformation : ออบเจ็กต์ TestInformation ที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรันการทดสอบ

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener ของผลการทดสอบ

ขว้าง
DeviceNotAvailableException