Odbiornik informacji ITest

public interface ITestInformationReceiver

com.android.tradefed.testtype.ITestInformationReceiver


Interfejs do odbioru TestInformation dla niektórych klas. Interfejs ten nie jest potrzebny do IRemoteTest ponieważ mogą już korzystać IRemoteTest#run(TestInformation, com.android.tradefed.result.ITestInvocationListener) .

Streszczenie

Metody publiczne

abstract TestInformation getTestInformation ()
abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Metody publiczne

zdobądź informacje testowe

public abstract TestInformation getTestInformation ()

Zwroty
TestInformation

setTestInformacje

public abstract void setTestInformation (TestInformation testInformation)

Parametry
testInformation TestInformation