IMoblyYamlResultHandler

public interface IMoblyYamlResultHandler

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler


mobly yaml sonuç işleyicisinin arayüzü.

Özet

İç içe geçmiş sınıflar

interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

mobly yaml sonucunun arayüzü

Genel yöntemler

abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap) handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Genel yöntemler

halletmek

public abstract IMoblyYamlResultHandler.ITestResult handle ( docMap)

Mobly yaml sonucundan veri alanlarını çıkarır.

Parametreler
docMap

İadeler
IMoblyYamlResultHandler.ITestResult