Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

CihazÖzellikModülDenetleyici

public class DeviceFeatureModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.DeviceFeatureModuleController


Belirli bir özelliği desteklemediğinde testleri çalıştırmayacak bir modül denetleyicisi.

Özet

Kamu inşaatçıları

DeviceFeatureModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

CihazÖzellikModülDenetleyici

public DeviceFeatureModuleController ()

Genel yöntemler

Koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException