Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

MinApiLevelModuleDenetleyici

public class MinApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinApiLevelModuleController


Bir modül denetleyicisinin, belirtilen bir API Düzeyinin altında olduğunda testleri çalıştırmaması için temel sınıf.

Özet

Kamu inşaatçıları

MinApiLevelModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

MinApiLevelModuleDenetleyici

public MinApiLevelModuleController ()

Genel yöntemler

Koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException