Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

MinSdkModuleDenetleyici

public class MinSdkModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.MinSdkModuleController


Modül denetleyicisinin, belirli bir SDK sürüm numarasının altındaki sürümlerde testleri çalıştırmaması için temel sınıf.

Özet

Korumalı yapıcılar

MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Korumalı yapıcılar

MinSdkModuleDenetleyici

protected MinSdkModuleController (int minSdkVersion)

parametreler
minSdkVersion int : Testlerin çalışacağı minimum sdk sürümü.

Genel yöntemler

Koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.

atar
DeviceNotAvailableException