NativeBridgeModuleController

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Bir cihazın yerel köprüyü destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için bir modül denetleyicisi. Destekliyorsa ve yerel bir köprü durumu tespit edersek, modül atlanacaktır.

Özet

alanlar

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

kamu inşaatçılar

NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

alanlar

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

kamu inşaatçılar

NativeBridgeModuleController

public NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

çalıştırmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.