Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

NativeBridgeModuleDenetleyici

public class NativeBridgeModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.NativeBridgeModuleController


Bir cihazın yerel köprüyü destekleyip desteklemediğini kontrol etmek için bir modül denetleyicisi. Desteklerse ve yerel bir köprü durumu tespit edersek, modül atlanır.

Özet

Alanlar

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Kamu inşaatçıları

NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun ( IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Alanlar

NATIVE_BRIDGE_PROP

public static final String NATIVE_BRIDGE_PROP

Kamu inşaatçıları

NativeBridgeModuleDenetleyici

public NativeBridgeModuleController ()

Genel yöntemler

koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : modülün IInvocationContext

İadeler
IModuleController.RunStrategy Modülün çalışması gerekiyorsa true, aksi takdirde false.