ShippingApiLevelModuleController

public class ShippingApiLevelModuleController
extends BaseModuleController

java.lang.Nesne
com.android.tradefed.testtype.suite.module.BaseModuleController
com.android.tradefed.testtype.suite.module.ShippingApiLevelModuleController


Cihaz aşağıdaki koşulları karşılıyorsa testleri çalıştırın:

  • Eğer min-api-level tanımlanır:
    • İle birlikte cihaz min-api-level veya daha.
  • Eğer vsr-min-api-level tanımlanır:
    • İle birlikte cihaz vsr-min-api-level veya daha.
    • Satıcı görüntü için özellikler uygulanan vsr-min-api-level ya da geç.

Özet

Kamu inşaatçıları

ShippingApiLevelModuleController ()

Genel yöntemler

IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

Kamu inşaatçıları

ShippingApiLevelModuleController

public ShippingApiLevelModuleController ()

Genel yöntemler

Koşmalı

public IModuleController.RunStrategy shouldRun (IInvocationContext context)

Modülün çalışıp çalışmamasına karar verme yöntemi.

parametreler
context IInvocationContext : IInvocationContext modülünün

İadeler
IModuleController.RunStrategy RunStrategy#RUN modülü çalıştırmak gerekiyorsa IModuleController.RunStrategy.FULL_MODULE_BYPASS aksi.

atar
RuntimeException cihaz mevcut değilse