Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

رشته های نسخه مجاز برای آندروید 2.1

همانطور که در بخش 3.2.2 از تعریف سازگاری Android 2.1 شرح داده شده است ، فقط رشته های خاصی برای ویژگی سیستم android.os.Build.VERSION.RELEASE مجاز است. دلیل این امر این است که برنامه ها و وب سایت ها ممکن است به مقادیر قابل پیش بینی برای این رشته متکی باشند و به این ترتیب کاربران نهایی می توانند نسخه Android که روی دستگاه هایشان اجرا می شود را به راحتی و با اطمینان شناسایی کنند.

از آنجا که نسخه های بعدی نرم افزار Android ممکن است این رشته را ویرایش کند ، اما هیچ تغییری در رفتار API ایجاد نکند ، ممکن است چنین نسخه هایی با سند تعریف جدید سازگاری همراه نشوند. این صفحه نسخه هایی را که توسط سیستم مبتنی بر Android 2.1 مجاز هستند ، لیست می کند. تنها مقادیر مجاز برای android.os.Build.VERSION.RELEASE برای Android 2.1 عبارتند از:

  • 2.1

  • 2.1-بروزرسانی 1