درباره سیستم عامل قدرتمند دستگاه های Android در سراسر جهان بیشتر بدانید.
از اجزای سازنده اصلی دستگاه Android تا ویژگی های پیچیده تر و پیشرفته ، با همه راه هایی که می توانید سیستم عامل Android را سفارشی کنید آشنا شوید.
برای ارائه تجربه منسجم به کاربران Android خود در حالی که از دستگاه شما در کنار سایر دستگاه های Android در اکوسیستم استفاده می کنند ، این استانداردهای تعیین شده را در پیاده سازی Android خود اعمال کنید.
دستگاه های Android
سیستم عامل اندروید فراتر از دستگاه های تلفن همراه ، به عنوان بستری برای رابط های خودرو ، شبکه های سازمانی یکپارچه و تجهیزات سرگرمی عمل می کند.
ارجاع
اسناد مرجع API را برای API ها و چارچوب های موجود برای سیستم عامل Android ، از جمله HIDL ، HAL و Trade Fed مشاهده کنید.