ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


Clang kapsama ölçümlerini cihazdan çekip test yapıtları olarak günlüğe kaydedecek bir BaseDeviceMetricCollector .

Özet

kamu inşaatçılar

ClangCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

kamu inşaatçılar

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

Genel yöntemler

extraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

Atar
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Bir test çalıştırması sona erdiğinde geri arama. Bu temizlik zamanı olmalı.

parametreler
runData DeviceMetricData : çalıştırma için verileri tutan DeviceMetricData . BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) sırasındakiyle aynı nesne olacaktır.

currentRunMetrics : ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) işlevine iletilen geçerli metrik haritası.

Atar
DeviceNotAvailableException

setConfiguration

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

Kullanımdaki IConfiguration enjekte eder.

parametreler
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

parametreler
runUtil IRunUtil