IPostProcessor

public interface IPostProcessor
implements ITestInvocationListener , ILogSaverListener , IDisableable

com.android.tradefed.postprocessor.IPostProcessor


Postprocesory to obiekt Federacji Handlowej, który ma umożliwić przetwarzanie metryk i logów PO testach i PRZED raportowaniem wyników. Pozwala to na post-processing niektórych danych i otrzymanie ich przez wszystkie obiekty result_reporter, zamiast wykonywania post-processingu tylko w jednym reporterze wyników i problemów z przekazywaniem nowych danych.

Streszczenie

Metody publiczne

abstract ITestInvocationListener init ( ITestInvocationListener listener)

Etap inicjalizacji postprocesora.

abstract processAllTestMetricsAndLogs (ListMultimap<String, MetricMeasurement.Metric> allTestMetrics, allTestLogs) processAllTestMetricsAndLogs (ListMultimap<String, MetricMeasurement.Metric> allTestMetrics, allTestLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby agregować metryki i dzienniki ze wszystkich testów.

abstract processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs) processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników.

abstract processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs) processTestMetricsAndLogs ( TestDescription testDescription, testMetrics, testLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby publikować metryki i dzienniki procesu z każdego testu.

Metody publiczne

w tym

public abstract ITestInvocationListener init (ITestInvocationListener listener)

Etap inicjalizacji postprocesora. Zapewniono wywołanie przed jakimkolwiek wywołaniem zwrotnym testu.

Parametry
listener ITestInvocationListener

Zwroty
ITestInvocationListener

processAllTestMetricsAndLogs

public abstract processAllTestMetricsAndLogs (ListMultimap<String, MetricMeasurement.Metric> allTestMetrics, 
         allTestLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby agregować metryki i dzienniki ze wszystkich testów. Metryki wychodzące z tej metody będą zgłaszane jako metryki przebiegu. Zwracane powinny być tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (kolizja z istniejącymi kluczami nie jest dozwolona).

Parametry
allTestMetrics ListMultimap : HashMultimap przechowująca metryki z każdego testu pogrupowane według nazw metryk.

allTestLogs : mapa przechowująca mapę plików dziennika każdego testu z kluczami według ich nazw danych, przy użyciu TestDescription każdego testu jako kluczy.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk ze wszystkich metryk testowych.

processRunMetricsAndLogs

public abstract processRunMetricsAndLogs ( rawMetrics, 
         runLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby wygenerować zestaw nowych metryk z istniejących metryk i dzienników. Zwracane powinny być tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (kolizja z istniejącymi kluczami nie jest dozwolona).

Parametry
rawMetrics : zestaw nieprzetworzonych metryk dostępnych dla przebiegu.

runLogs : Zestaw plików dziennika dla przebiegu testowego.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk uruchomienia.

processTestMetricsAndLogs

public abstract processTestMetricsAndLogs (TestDescription testDescription, 
         testMetrics, 
         testLogs)

Zaimplementuj tę metodę, aby publikować metryki i dzienniki procesu z każdego testu. Zwracane powinny być tylko nowo wygenerowane metryki z unikalną nazwą klucza (kolizja z istniejącymi kluczami nie jest dozwolona).

Parametry
testDescription TestDescription : Obiekt TestDescription opisujący test.

testMetrics : zestaw metryk z testu.

testLogs : Zestaw plików zarejestrowanych podczas testu.

Zwroty
Zestaw nowo wygenerowanych metryk z metryk testowych.